Olimpiada GeograficznaKOMUNIKATY

W związku z otrzymaną mniejszą ilością środków finansowych przeznaczonych na noclegi uprzejmie prosimy uczniów bądź ich opiekunów o przygotowanie dopłaty w miejscu noclegowym o kwotę 10 zł do każdego noclegu. Na miejscu będą wydawane odpowiednie pokwitowania.

Przypominamy, że rozliczenie kosztów dojazdu odbędzie się na podstawie oryginału biletu (przynajmniej w jedną stronę). Jednocześnie prosi się o wykorzystanie jak najtańszego środka transportu. Uczestnicy wyjeżdżający z Krakowa mogą na przykład skorzystać z szerokiej oferty przedsprzedaży biletów np. PolskiBus , Marcel itp.

PRZYPOMINAMY O ZABRANIU ZE SOBĄ DOWODÓW TOŻSAMOŚCI , EWENTUALNIE LEGITYMACJI SZKOLNEJ.

JESZCZE RAZ PRZYPOMINAMY , IŻ OPIEKUNOWIE MIESZKAJĄCY W INTERNACIE NA DĄBROWSKIEGO MUSZĄ DO DNIA 30-01-2015 DOKONAĆ PRZELEWU NA PODANE KONTO, ZAŚ OSOBY ZAKWATEROWANE NA ULICY NARUSZEWICZA O PRZYGOTOWANIE ODPOWIEDNICH DANYCH DO WYSTAWIENIA RACHUNKU

  1. Rejestracja zawodników w dniu 6 lutego 2015r (wszyscy Ci , którzy będą korzystać z 2 noclegów tj. piątek-sobota i sobota-niedziela) i 7 lutego (wszyscy Ci , którzy korzystają z noclegu tylko sobota-niedziela).

  1.  Rejestracja w dniu 6 lutego w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie ul. Ks. Jałowego 1 od godz.15.00.

  1. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie , którzy chcą skorzystać z 2 noclegów proszeni są o bezwzględne potwierdzenie(czytaj na pewni i wyznaczonym terminie!)  w terminie nie przekraczającym dzień 30 I 2015 r (piątek).

  1. Zakwaterowanie tych uczestników będzie w Internacie Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.

 Internat  Zespołu Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy 
ul. Naruszewicza 17 
35 - 055 Rzeszów 

  1. Uczestnicy korzystający z jednego noclegu będą zakwaterowani wraz z opiekunami w Internacie Zespołu Szkół Elektronicznych

Ulica Dąbrowskiego 56
35-036 Rzeszów
Tel. 178542896

Wpłaty należy dokonać na konto 76 1020 4391 0000 6402 0144 9024.

Opłata za nocleg 30,00 złotych. Termin nieprzekraczalny 30 stycznia 2015r

Przypominamy , że wpłaty dokonują tylko opiekunowie korzystający z 1 noclegu.

  1. Koszty noclegów i wyżywienia nauczyciele rozliczają na podstawie delegacji.